Mark & Anläggningsarbeten vi utför

 • Mark & Gräventreprenader
 • Schaktning
 • Tomtplanering
 • Lantbruk
 • Dikesrensningar
 • Våtmarksentreprenad
 • Dränering
 • Husgrunder
 • Vägarbeten
 • Kabelschakter
 • Lyft- och Transportarbeten

Lång branscherfarenhet

Källsta Schakt AB har lång erfarenhet av både mindre och större avancerade markentreprenadsarbeten. Vi hjälper såväl kommuner, byggherrar, företag som fastighetsägare.

Bred Maskinpark

Företaget innehar en bred och funktionell maskinpark bestående av bandschaktare, grävmaskiner, dumper och hjullastare.

Välkommen att höra av er med frågor!

Catapiller mark anläggning gräventreprenad dränering